راهکارهایی برای تخریب روابط همسران (1)

 

آیا میدانید ما به راحتی میتوانیم باعث فروپاشی روابطمان با همسر مورد علاقه خود باشیم اگر... .

 

در مواقع نزاع و اختلاف نظرات، نحوه بیان عقائد و گفتگو ها  نقش بسیار کلیدی و مهمی در پیشبرد اهداف و رسیدن به توافق دارد. ما در این مقاله به 10 راهکار در این زمینه اشاره میکنیم، و در مقاله بعد ادامه این مبحث را دنبال میکنیم.

 

۱- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی كه ادله كافی در اختیار نداشته باشید .

 

۲- هیچگاه عذرخواهی نكردن، حتی زمانی كه تقصیر كار بودن شما اثبات گردیده باشد.

 

۳-بی‌رحمانه خطاهای شریك زندگی خود را بازگو كردن.

 

۴-ادعای متعصبانه از آگاهی داشتن از انگیزه‌های شریك زندگی بهتر از خود وی.

 

۵-تصور آنكه شریك شما می‌باید نیازهای شما را درك كرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد.

 

۶-نادیده گرفتن كامل اولویتهای شریك زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود.

 

7- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم كردن.

 

8- شناسایی عیوب و كاستیهای شخصیتی همسر و اسرار خانوادگی وی، و بهره گیری از آنها برای پیروزی در مشاجرات، زمانی كه منطق در میماند.

 

 

9- بهره‌گیری از عذاب وجدان و حس گناه كار بودن برای به بازی گرفتن، دستیابی به اهداف و یا مجازات همسر.

 

10- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.

 

تا توانی دلی بدست آور

دل شکستن هنر نمی باشد