به سلامتی اونایی که می دونی هیچ وقت نمی تونی بهشون زنگ بزنی ولی بازم دلت نمی یاد شمارشونو از فون بوکت پاک کنی.....ا

به سلامتی بیل!  که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر می‌شه.به سلامتی عقرب! که به خواری تن نمی ده
عرض شود که عقرب وقتی تو آتیش می‌ره و دورش همش آتیشه با نیشش خودش می‌کُشه که کسی ناله‌هاشو نشنوهبه سلامتی سیم خاردار! که پشت و رو نداره

 

به سلامتی اونی که بی کسه ولی ناکس نیست

 


به سلامتی همه خوبا كه سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم


به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشهبسلامتی بچه های قدیم كه با ذغال واسه ی خودشون سبیل می ذاشتن تا شبیه باباهاشون بشن
نه بچه های الان كه ابروهاشون رو بر می دارن تا شبیه مادراشون بشنبه سلامتی دریا!
که ماهی گندیده‌هاشو دور  

نمی‌ریزه


 گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم..........

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند


 

و به سلامتی میخی که هرچی توسرش زدن خم نشد