گاهی تنهایش بگذارید!!

چگونه یک زن و یک مرد را خوشحال کنیم؟  

 

برای خوشحال کردن یک زن...

 

یک مرد فقط نیاز دارد که: «یک دوست»، «یک همدم»، «یک عاشق»، «یک برادر»، «یک پدر خوب»، «یک استاد»، «یک سرآشپز»، «یک الکتریسین»، «یک نجار»، «یک لوله کش»، «یک مکانیک»،قلب «یک متخصص چیدمان داخلی منزل»، «یک متخصص مد»، «یک روانشناس»، «یک دافع آفات»، «یک روانپزشک»، «یک شفادهنده»، «یک شنونده خوب»، «یک سازمان دهنده»، «خیلی تمیز»، «دلسوز»، «ورزشکار»، «گرم»، «مواظب»، «شجاع»، «باهوش»، «بانمک»، «خلاق»، «مهربان»، «قوی»، «فهمیده»، «بردبار»، «محتاط»، «بلندهمت»، «بااستعداد»، «پرجرات»، «مصمم»، «صادق»، «قابل اعتماد» و «پر حرارت» باشد.

 

همچنین یک مرد هرگز نباید «تعریف کردن مرتب از همسر»، «عشق ورزیدن به خرید»، «درستکار بودن»، «بسیار پولدار بودن» و «تنش ایجاد نکردن برای او» را فراموش کند.

 

و در همان حال، مرد باید:

 «توجه زیادی به او بکند، و انتظار کمتری برای خود داشته باشد»، «زمان زیادی به او بدهید، مخصوصا زمان برای خودش» و در نهایت بسیار مهم است که هیچگاه فراموش نکنید:«سالروز تولد»، «سالروز ازدواج» و «زمان قرارهایی که او می گذارد.»

برای خوشحال کردن یک مرد...

«گاهی تنهایش بگذارید!»

 

منبع : ابتکار