پس از استقبال فراوان شما هم میهنان گرامی از اندیشه های حکیم ، بر آن شدیم با برگزاری جلسات سخنرانی فضای ارتباطی با ایشان را برای شما گسترده تر و ساده تر نماییم . از این رو تمامی اشخاص ، شرکت ها ، دانشگاه ها ، سازمان ها و ارگانهایی که می توانند برگزار کننده  سخنرانی ها و نشست های حکیم ارد بزرگ باشند با شماره زیر تماس بگیرند :
09383889265
http://up.vatandownload.com/images/htxfqz8cfle4ziasemye.jpg
این شماره تنها برای برگزاری جلسات سخنرانی حکیم ارد بزرگ است پس خواهش می کنیم اگر پرسش و کار دیگری دارید با پست الکترونیک زیر تماس بگیرید :
orodirani@yahoo.com