چشم زمین باران آسمان از چشم یا آسمان

فرقی نمی‌کند

باران که بر زمین افتاد

دیگر باران نیست

 

شاهین  سادات ناصری