در روزگاران باستان قانونی وجود نداشت و تقریبا هر کی هر کاری دوست داشت انجام می داد ، مثلا هر کی زورش بیشتر بود صاحب همه چیز می شد حال زمین بود ، طلا ، زن ، مقام حتی کشور و .... البته قانون نیم بندی بود اما کسی اهمیت نمی داد ، اما در روزگار ما و جهان امروز قانون هست با کلی بند و تبصره و عظمت ، سازمان ملل ، شورای امنیت و کلی اسمهای دهن پر کن دیگه اما باز کسی اهمیت نمی ده و هر کسی زورش بیشتره هر کاری دوست داره انجام می ده . مثلا هر کی پول و قدرت داره می تونه صاحب ثروت بشه ، دختر مورد علاقش بگیره به مقام برسه درست مثل همون عهد باستان و حتی بیشتر می تونه به یه کشور حمله کنه و خاکش به توبره بکشه و .... . حالا باز کت و شلوار بپوشیم و کراوات بزنیم که چی ما متمدن هستیم و کلی با اجداد خودمون فرق می کنیم ، زهی خیال باطل .

اما به نظر من عهد باستان بهتر بود درسته در آن زمان قانون نبود اما یه چیز دیگه بود به نام وجدان که اگه نگیم همه اما خیلی ها داشتن و به خاطر همین وجدان یا به گفته برخی ها ایمان ، با اینکه سازمان ملل نبود ، شورای امنیتی نبود ، دادگاه نبود و الی آخر ، اما این وجدان جلوی خیلی از کارهای زشت می گرفت و مردم آن روزگار به خاطر همین وجدان از انجام دادن خیلی از کارها پرهیز می کردند . اما افسوس که در این روزگار و قرن فضا باید گفت : گشتم نبود نگرد نیست !